Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
Rekisterin nimi
INDIAN DELIGHTS OY:n asiakastietorekisteri
Rekisterinpitäjä
INDIAN DELIGHTS OY, Y-tunnus 2682596-7
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Matti Meikäläinen, toimitusjohtaja
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia INDIAN DELIGHTS OY:n asiakastietorekisterinä.
Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin (HUOM! kirjoita tähän listaan omat tarkoituksesi ja pyyhi tämä sulkeissa oleva teksti pois.)
Tilausten käsittely ja toimitus
Laskutus- ja maksuliikenne
Palvelujen tuottaminen ja kehitys
Markkinointi
Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä INDIAN DELIGHTS OY:lle antamia tietoja.
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja (HUOM! kirjoita tähän listaan omat tarkoituksesi ja pyyhi tämä sulkeissa oleva teksti pois.)
Henkilön nimi
Yrityksen nimi ja tunnus
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
Palvelu- ja käyttöasetukset
Tuote- ja palvelutilausten tiedot
Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja INDIAN DELIGHTS OY:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. (HUOM! tarkista, onko tarpeellinen kohta yrityksellesi, muokkaa tarvittaessa.)
Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä INDIAN DELIGHTS OY:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä INDIAN DELIGHTS OY:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.
Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.